Da li Herbalife proizvodi mogu da prouzrokuju oštećenje jetre?

Provera usklađenosti sadržaja proizvoda i sastojaka navedenih na deklaraciji Herbalife Nutrition proizvoda

Ne, Herbalife proizvodi ne prouzrokuju oštećenje jetre. Svakoga dana, milioni konzumenata bezbedno koriste Herbalife proizvode. Nijedan hepatoksin (takođe poznat kao toksična hemijska supstanca koja oštećuje jetru) nikada nije pronađen u našim proizvodima, niti je ikada postojao ubedljiv dokaz da postoji veza između naših proizvoda, sastojaka i bolesti jetre. 

U stvari, ne postoji nijedan dokaz u prilog tvrdnjama da konzumacija Herbalife proizvoda može da se poveže sa oštećenjem jetre ili hepatitisom kod prethodno zdravih ljudi.

Neki naši proizvodi sadrže sastojke koji potiču iz prirodnih izvora. Programom od njive do trpeze obezbeđujemo da svi naši Herbalife sastojci prođu kroz rigorozan i naučno istražen skrining proces. Svi sastojci u našim proizvodima ispoljavaju svoja svojstva u kombinaciji sa izbalansiranom ishranom, zdravim, aktivnim načinom života i podržavaju normalno funkcionisanje organizma. Naša proizvodna postrojenja imaju sertifikat ISO 45001 standarda za bezbednost i zdravlje na radu izdat od strane NSF-ISR

 

Da li su zdravstvene tvrdnje u vezi sa Herbalife proizvodima i zdravstvenim komplikacijama istinite?

Od 2005. godine, 27 država u svetu se bavilo ispitivanjem navodnih tvrdnji da Herbalife proizvodi mogu da prouzrokuju oštećenje jetre. Nakon istrage je zaključeno da nijedna žalba ili pravni postupak u vezi sa Herbalife proizvodima nisu bili opravdani jer ne postoji veza između naših proizvoda i prijavljenih slučajeva oštećenja jetre. 

Naš tim stručnjaka ima blisku saradnju sa predstavnicima državnih organa i zdravstvenim radnicima, obezbeđuju potpunu transparentnost i pristup dokumentaciji o formulama proizvoda i sastojcima, proaktivno objavljuju rezultate pojedinačnih analiza kada je reč o čistoći i sadržaju proizvoda.

Šta više, naši naučni stručnjaci i ugledni nezavisni stručnjaci su dostavili izjave o pobijanju netačnih tvrdnji i mnoge su objavljene u uglednim recenziranim časopisima nekoliko puta. 

 

Izvor sadržaja: https://www.herbalife.co.uk/faq/can-herbalife-products-cause-liver-damage/.